Choj ntawm qhov ntswg

  • Bridge of nose

    Choj ntawm qhov ntswg

    Raws li lub npe cuam tshuam, nws yog ib txheej roj hmab nyias nyias siv hauv daim npog los kho lub npog ntsej muag ntawm tus choj ntawm lub qhov ntswg.

    Yog li ntawd, tus choj ntawm lub qhov ntswg kuj tseem hu ua tus choj puv yas ntawm lub qhov ntswg - tus tav ntawm lub qhov ntswg - tus choj ntawm lub qhov ntswg.